Powrót do strony głównej

Strona główna Deklaracja dostępności Polityka prywatności

Spisy

Miejsca/InstytucjeWażne miejsca historyczneŚciany, mozaiki i muralePracownie artystówPomniki, rzeźby i obiektyBiogramyImprezy historyczne
Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria SZtuki w Zielonej Górze

Interaktywna mapa sztuki w Zielonej Górze

Zielona Góra jest ważnym miejscem dla sztuki współczesnej. Nie zawsze o tym pamiętamy a przecież pierwsi artyści przyjechali do miasta w pionierskich, tużpowojennych czasach. Początki tworzenia lokalnego środowiska nie były łatwe, tak jak nie było łatwe budowanie nowej społeczności z ludzi przybyłych z całej Polski. A jednak od drugiej połowy lat 50. plastycy zaczęli być widoczni jako grupa tworząca w Zielonej Górze obszar nowej kultury.
Jak to pokazać dziś? Jak dać do zrozumienia, że sztuka jest w mieście rodzajem siatki nie do końca widocznych powiązań, zapomnianych obiektów, niedostępnych przestrzeni pracowni, wystaw, które pozostają tylko w dokumentacji albo wyłącznie we wspomnieniach, postaci artystów, którym winni jesteśmy pamięć? Interaktywna mapa sztuki ma być narzędziem dla tej pamięci.
Często przechodzimy obok obiektów, mozaik, murali nie wiedząc nic o ich historii czy autorach. Są już na szczęście książki na ten temat np. „Signum temporis” Igora Myszkiewicza, dzieło bardzo pomocne w zdobywaniu wiedzy o obiektach sztuki w Zielonej Górze. Tworząc mapę chcieliśmy jednak zebrać całą wiedzę o sztuce w mieście, nie tylko dotyczącą jej materii, ale także fragmentów niewidocznych, historycznych albo obecnych nie w pełni. Mapa gromadzi obiekty, instytucje, fakty historyczne, miejsca ważne a nie zauważone, osoby i inne elementy, które łączą się ze sobą i wynikają z siebie nawzajem. Stanowią rodzaj struktury, niewidocznej, ale istniejącej jako splot zdarzeń przeszłych i teraźniejszych. Zapraszamy na stronę www.sztukawzielonejgorze.pl.

Realizacja projektu Interaktywna mapa sztuki w Zielonej Górze: BWA Zielona Góra
Redakcja tekstów: Michał Markiewicz
Konsultacja merytoryczna: Leszek Kania, Igor Myszkiewicz
Tłumaczenie na język angielski: Piotr Mierzwa
Tłumaczenie na język ukraiński: Bohdana Matiiash
Tłumaczenie na język niemiecki: Tomasz Dominiak
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci
Dofinansowano ze środków Miasta Zielona Góra